Digital driftshandbok | Stockholm | GetCompliant

Vi har lanserat en ny app, läs mer om den här!

En ny hybridapp ersätter våra befintliga appar

Vi har som ambition att ständigt utveckla och förbättra vår produkt för att bli ännu bättre på att hjälpa er att utveckla och förbättra er verksamhet.

 

Därför uppdaterar vi nu våra befintliga appar med en nyutvecklad hybridapp. För våra användare blir vardagen  enklare då webben och apparna i olika mobiler fungerar likadant. För våra utvecklare går det snabbare att bygga de nya funktioner som användarna vill ha.

Vår nya app baseras på vår responsiva webbapp (do.getcompliant.com) men  fungerar även som en plattformsunik app (sk native) och kan distribueras via Google Play och Apples App Store. 

Nyheter i hybridappen

Utöver en ny design, med enklare navigation och modernare layout så finns nu en lokal översikt, bättre sök- och filterfunktioner och möjligheten att till att ha "snabbsvar", det vill säga uppgifter kan en checkbox som svarsalternativ, en möjlighet som många av våra kunder efterfrågar.

När vi släpper den nya appen i Google Play och Apples App Store så kommer den att ersätta de befintliga apparna. Alla användare, registreringar och dokument finns kvar i den nya versionen. 

Våra tester på användare har visat att ingen extra utbildning krävs för att fortsätta göra samma jobb som tidigare i appen. 

Vi utvärderar ständigt funktionerna i mobilapp och fokuserar på största möjliga nytta för så många som möjligt med så hög prestanda som möjligt, Därför finns funktioner som inte används av många numera bara på desk-top webben. 

Det här är bara början, med vår nya plattform kommer vår utveckling att gå ännu snabbare och vi planerar redan nu för flera nya och efterfrågade funktioner. 

Introducerar 

I och med lanseringen av vår nya app presenterar vi en helt ny funktion som vi kallar SMARTask. SMARTask är uppgifter som besvarar med hjälp av Bluetooth-kopplade enheter som t ex termometrar. Med hjälp av SMARTask kan även uppgifter besvaras automatisk genom en molnintegration.

Vill du vet mer om vår nya app och SMARTask? Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

  • Facebook
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter
What we do

GetCompliant helps retail and restaurant chains save time, secure compliance and reach set goals in everyday life.

Our cloud-based service includes digital checklists, documentation capabilities, and performance tracking for all levels of the chain.

Customers

Get our newsletter (in Swedish)

Find us on social media

Download the app

Made with love by GetCompliant. Copyright by GetCompliant AB

Contact: info@getcompliant.org. Tel: +46 8200 127 Post: Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm, Sweden